Diagnoza potrzeb szkoły
Opublikowane przez Grzegorz Wach w dniu 2024 02 05

Diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez szkołę w okresie od września do października 2023roku. Diagnoza uwzględnia rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły.

Analizę danych wtórnych przeprowadzono metodą analizy danych zastanych, tzw. desk research. Analiza danych pierwotnych pochodzących z wywiadów przeprowadzona metoda opisową. Analizę przygotowano pod kątem złożenia wnioseku o dofinansowanie projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Plik do pobrania w załączniku.