Pamięć poległym…
Opublikowane przez Marta Kwiatkowska w dniu 2020 11 01

Mimo trwającej pandemii uczniowie naszej szkoły jak co roku, uczcili pamięć tych którzy od nas odeszli – osób związanych ze szkołą oraz bohaterów narodowych. 30 października 2020 r. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zapalił znicze i złożył kwiaty na cmentarzu mieszczącym się przy ul. Prusa w Busku – Zdroju. Jest to nekropolia, o której powinniśmy pamiętać w sposób szczególny – w tym jednym miejscu spoczywają żołnierze walczących ze sobą armii zaborczych.

Przed wybuchem I wojny światowej w armiach trzech państw zaborczych służyło od 250 do 300 tys. Polaków, którzy będąc obywatelami Rosji, Niemiec i Austro-Węgier podlegali obowiązkowi służby wojskowej. Wybuch I wojny światowej, a przede wszystkim jej przebieg i rezultaty, nasiliły w Polakach uczucia tożsamości narodowej i umożliwiły odtworzenie niepodległego państwa polskiego. Najgłębszy jednak dramat narodu dźwigającego jarzmo niewoli polegał na tym, że Polacy byli poddanymi państw zaborczych i podlegali istniejącemu w tych państwach powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej. W toku wojny, między państwami zaborczymi, Polacy zmuszeni byli walczyć po obydwu stronach frontu. Odzyskanie niepodległości naznaczone zostało udziałem Polaków w swoistej wojnie bratobójczej.
Piątkowe popołudnie stało się więc okazją do zadumy i refleksji o Polakach, którzy zapłacili najwyższą cenę, abyśmy MY mogli żyć w wolnym kraju. Wolnej Polsce.

Anna Sadłocha